Сторінки

Про бібліотеку

 

 "Школу неможливо уявити без бібліотеки, як народ без імені, без пам’яті, без історії; школа – це перш за все слово, книга і живі людські стосунки" 

                                                                                                                 В. О. Сухомлинський 

Бібліотека Сумської спеціалізованої школи №29 є невід`ємною ланкою навчально-виховного процесу. Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи.

                             

 Рік заснування бібліотеки - 1993 р.

Місце розташування бібліотеки - І поверх КУССШ № 29
Наявність читального залу - поєднаний з абонементом
Наявність книгосховища для навчального фонду - так 


У своїй роботі бібліотека керується основними нормативно-правовими документами:

·         Закон України «Про загальну середню освіту»;

·         Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;

·         Положення «Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».

Робота шкільної бібліотеки КУ ССШ № 29 надзвичайно багатогранна.

Основні напрямки роботи нашої бібліотеки :

·         виховання в учнів інформаційної культури;

·         надання інформаційно-методичної допомоги адміністрації школи та вчителям в організації навчально-виховного процесу;

·         надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук;

·         надання інформаційно-методичної допомоги батькам у розвитку інтересу до читання і виховання любові до книги;

·         розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;

·         формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;

·         всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;

·         координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнюються постійно діючі книжкові виставки:

В шкільній бібліотеці також використовуються сучасні інформаційні технології, які забезпечують комп’ютеризацію бібліотечних процесів.

Бібліотека впроваджує в роботу активні форми - як групові, так й індивідуальні, масові заходи, що сприяють розвитку читацьких інтересів, прищеплюють любов до рідного краю і  сприяють гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.