Сторінки

Про організацію роботи з питань енергозбереження в закладі освіти

 


__________________________________________________________________________________

 


Сумська міська рада
Комунальна установа
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29,
м. Суми, Сумської області


НАКАЗ

 

02.01.2023                                          м. Суми                                         № 1 - АГД

 

Про організацію роботи з питань
енергозбереження в закладі освіти 
в 2023 році

 

На виконання Законів України „Про енергетичну ефективність будівель”, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2016 р. №1089-МР „Про затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року”,  рішення Сумської міської ради від 16 грудня 2020 р. №31-МР „Про затвердження нової редакції Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми відповідно до міжнародного стандарту  ISO 50001”,  розпорядження міського голови м. Суми від 28.12.2022 №356-Р  „Про запровадження системи онлайн-моніторингу споживання  енергоресурсів у Сумській міській територіальній громаді”, наказу Управління освіти і науки Сумської міської ради  від 30 грудня 2022 р. №286 „Про запровадження системи онлайн-моніторингу споживання енергоресурсів у Сумській міській територіальній громаді”,  з метою забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту, динамічного контролю за споживанням енергоресурсів, документування та аналізування енергоспоживання, впровадження сучасних енергозберігаючих заходів,

 

1. Затвердити План заходів з енергозбереження на 2023 рік (додається).

2. Призначити відповідальною особою за стан і реалізацію заходів із енергозбереження, ведення моніторингу споживання води та енергоресурсів заступника директора з ГР Загайного О.Ю. На час відсутності Загайного О.Ю. відповідальна особа - Вензенко С.М.

3. Заступнику директора з ГР Загайному О.Ю.:

3.1. Забезпечити  постійний контроль за додержанням нормативних обсягів енергоспоживання, дієвий контроль за економним та раціональним споживанням енергоносіїв у межах виділених обсягів фінансування та у натуральних показниках.

3.2. Керуватись чинними державними будівельними нормами у сфері енергозбереження при впровадженні енергозберігаючих заходів.

3.3. Здійснювати порівняльний аналіз вибору обладнання при закупівлі енергоспоживаючого обладнання.

3.4. Забезпечити  достовірне та якісне заповнення відомості моніторингу відповідно до Інструкції по заповненню відомості моніторингу споживання води та енергоресурсів у будівлях закладу освіти.

3.5. Забезпечити щоденне внесення показів приладів обліку енергоносіїв та води на платформі uMuni та здійснювати відповідні записи до журналів обліку енергоносіїв , для кожного енергоресурсу окремо, згідно форми (додаток 4)щомісячно та надсилати в електронному вигляді на електронну адресу управління освіти і науки СМР до 1 числа кожного місяця.

3.6. Розробити графік технічного обслуговування контрольно-вимірювальної техніки на 2023-2024 р.р.

4. Заступнику директора з ВР Житковій Н.О.:

4.1. Наповнювати розділ «Енергозбереження» на сайті закладу інформаційними матеріалам .

4.2. Організувати  проведення  конкурсів дитячої творчості, захист проектів на енергозберігаючу тематику з розробкою пам’яток з корисними порадами для дітей та батьків. Фотозвіти про проведені заходи розміщувати на сайті освітнього закладу.

4.3. Організувати та провести з працівниками закладу освіти, батьківською громадськістю ряд  практичних заходів, орієнтованих на пропаганду енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у закладі освіти та в побуті в березні-квітні 2023 року.

4.4.Забезпечити проведення класними керівниками, вчителями  тематичного тижня «Споживай енергію розумно», під час якого активізувати роботу з дітьми та батьками із  зазначеного питання.

5. Наказ від 13.01.2022р.№8-АГД «Про організацію роботи з питань  енергозбереження в закладі у 2022 році» вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.            ЗАТВЕРДЖЕНО
            Наказ КУ Сумська СШ №29,м. Суми
            від 02.01.2023 р. №1-АГД

 

План заходів з енергозбереження на 2023 рік 


№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

Проводити роз'яснювальну роботу серед працівників та учнів закладу освіти щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв

постійно

Заступник директора з ГР Загайний О.Ю.,  Заступник директора з ВР Житкова Н.О., класні керівники

2

Забезпечити щоденний моніторинг  використання тепло-, водо-, енергоносіїв

 

постійно

Заступник директора з ГР  Загайний О.Ю.

3

Надавати перевагу енергозберігаючому обладнанню

 

постійно

Заступник директора з ГР  Загайний О.Ю.

4

Не допускати освітлення приміщень в світлий період доби при достатньому природному освітленні

постійно

Заступник директора з ГР  Загайний О.Ю., черговий адміністратор, технічний персонал, учителі

5

Підтримувати скло вікон в чистому стані та очищати поверхню ламп від бруду та пилу для збільшення якості природного освітлення у приміщеннях закладу освіти

протягом року (щомісячно)

Заступник директора з ГР Загайний О.Ю., технічний персонал

6

Забезпечити використання комп’ютерної техніки в режимі економної експлуатації з переключенням на режим очікування з низьким використанням електроенергії

постійно

Заступник директора з ГР Загайний О.Ю., черговий адміністратор, учителі-предметники

7

Забезпечити режим економного використання води в приміщеннях закладу (контроль за протіканням кранів, змивних бачків)

постійно

Заступник директора з ГР  Загайний О.Ю.,  робітники з комплексного обслуговування й ремонту будівель

8

Організовувати та проводити з працівниками заходи, орієнтовані на пропаганду енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у закладі

 

постійно

Заступник директора з ВР Житкова Н.О., класні керівники, учителі-предметники

9

Наповнювати розділ «Енергозбереження» на сайті закладу інформаційними матеріалами та розмістити План заходів із енергозбереження на 2023 рік

Протягом року

Заступник директора

з ВР Житкова Н.О.

10

Організувати  проведення  конкурсів дитячої творчості, захист проектів на енергозберігаючу тематику з розробкою пам’яток з корисними порадами для дітей та батьків,

Протягом року

Заступник директора з ВР Житкова Н.О, вчителі-предметники, класні керівники

11

Розміщувати  на сайті освітнього закладу фотозвіти про проведені заходи з енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів 

протягом року

Заступник директора з ВР Житкова Н.О., класні керівники, учителі-предметники

12

Забезпечити проведення тематичного тижня «Споживай енергію розумно»,  під час  якого активізувати роботу з дітьми та батьками із  питання енергозбереження

березнь 2023 року

Заступник директора з ВР  Житкова Н.О., класні керівники, учителі-предметники

13

Звітування відповідальної особи щодо збереження та економного використання

тепло-, водо-, енергоносіїв на нарадах при директору

відповідно до плану роботи закладу

Заступник директора з ГР  Загайний О.Ю.

   _______________________________________________________________________________

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                              Директор КУ Сумська СШ №29

_____________Віра РОГОВА

 

Заходи щодо недопущення перевитрат
споживання води та енергоресурсів в КУ Сумська СШ №29
на 2023  рік

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

 

1.

Контроль за економним і раціональним використанням енергоносіїв, дотримання встановлених лімітів

постійно

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

2.

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників закладу щодо економного використання енергоносіїв та заборону використання електронагрівальних приладів

постійно

Адміністрація

3.

Огляд і обслуговування технологічного обладнання харчоблоку їдальні

згідно графіка

ППР

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

4.

Дотримання режиму роботи електрообладнання харчоблоку їдальні

постійно

Кухар

Чебаненко Є.В.

5.

Раціональне використання освітлення в класних кімнатах, коридорах, рекреаціях та санвузлах, а також вуличного освітлення. Використання комп’ютерної та оргтехніки в режимі економної експлуатації

постійно

Педагогічні працівники, техперсонал

6.

Моніторинг режиму теплопостачання у закладі. Оперативне реагування на відхилення від оптимальних режимів роботи

в опалювальний період

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

7.

Оперативне реагування на можливі аварійні ситуації

постійно

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

8.

Своєчасна  повірка приладів обліку енергоносіїв

згідно графіка

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

9.

Забезпечення збереження пломб на приладах обліку енергоносіїв

постійно

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

10.

Забезпечення технічно справного стану  запірної арматури. Не допущення витоку води

постійно

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

11.

Фіксація показників приладів обліку енергоносіїв з внесенням даних у відповідні журнали

щоденно

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

12.

Своєчасне внесення даних споживання енергоресурсів в програму uMuni і електронну таблицю Microsoft Excel на електронних носіях

щоденно

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

13.

Аналіз споживання води та енергоресурсів будівлі. Визначення потенціалу економії

щоквартально

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.

14.

Звітування про результати ефективності енергозбереження на нарадах та зборах колективу

згідно плану роботи закладу

Заст. директора з ГР Загайний О.Ю.


    Заступник директора з ГР                                                      Олександр ЗАГАЙНИЙ