Сторінки

Сертифікація


ОСОБЛИВОСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 


Сертифікація педагогічних працівниківце зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання). Проведення сертифікації передбачено статтею 51 Закону України «Про освіту» та Положенням про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27 грудня 2018 року №1190 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1094).


Сертифікація покликана виявити педагогів із високим рівнем професійної майстерності та підтримати їх прагнення до особистого самовдосконалення. Це вчителі, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню (пункт 1 абзац 1 Положення).

Узяти участь у сертифікації може вчитель початкових класів, який працює на відповідній посаді за основним місцем роботи та має педагогічний стаж не менше двох років (абзац 4, пункт 2 Положення).

Участь у сертифікації є добровільною, виключно за ініціативою педагога, тобто вона не є обов’язковою.

Якщо вчитель успішно пройшов сертифікацію, йому видається сертифікат, що дійсний три роки. Успішне проходження вчителем сертифікації може зараховуватися йому як проходження чергової (позачергової) атестації (пункт 4, стаття 51 Закону «Про освіту»).

Також педагоги, які успішно пройшли сертифікацію, упродовж трьох років дії сертифікату мають отримувати доплату в розмірі 20% посадового окладу.

Дуже важливо зазначити, що вчитель, який подав заяву, але не пройшов сертифікацію, не зазнає жодних «санкцій»: він так само далі працює на цій же посаді, як і раніше, і з такою ж самою заробітною платою.


Сертифікація проходить у три етапи.

Перший етап – це незалежне тестування.

Другий – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. 

Третій - вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації, яке організовується Державною службою якості освіти.

Група експертів (не менше двох осіб) відвідують у визначений експертною групою строк уроки вчителя, слідкують за його роботою. Строк вивчення практичного досвіду педагога повідомляється учаснику сертифікації на адресу електронної пошти, зазначену в його реєстраційній картці-заяві, не раніше ніж за п’ять і не пізніше ніж за три робочих дні (пункт 32 Положення).

Експерти також можуть взяти інтерв’ю у вчителя, його колег та директора закладу освіти. Але інтерв’ю не може бути єдиним методом вивчення практичного досвіду.

Вивчивши практичний досвід вчителя, усі експерти заповнюють та підписують форму експертного висновку, яка містить кількість набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальну суму. Копія експертного висновку надається учаснику сертифікації відразу після його підписання експертами (34 пункт Положення).

До кожного наступного етапу переходять лише ті педагоги, які успішно пройшли попередній. Учитель може відмовитися проходити сертифікацію на будь-якому її етапі.

Реєстрація на сертифікацію відбувається шляхом подання пакету документів до регіональних центрів оцінювання якості освіти.


Перелік документів, які необхідно подати:

копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків або (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) – сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

– реєстраційну картку-заяву (формується на сайті УЦОЯО);

– довідку із закладу освіти, у якому працюєте.


У Міністерстві освіти і науки України визначили дати реєстрації учителів початкової школи, а також викладачів української мови та математики, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти для сертифікації у 2023 році.

Терміни процедури затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 16 січня 2023 року № 35 «Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році».

Гранична кількість педагогічних працівників, які можуть зареєструватися для проходження сертифікації, становить для вчителів початкових класів - не більше 1500 осіб; математики - не більше 500 осіб; української мови та літератури - не більше 500 осіб.

Гранична кількість педагогів Сумської області, які можуть бути зареєстровані для проходження сертифікації у 2023 року, така: учителі початкових класів – 36, учителі української мови -14, учителі  математики – 14


Реєстрація вчителів початкової школи для проходження сертифікації триватиме з 30 січня по 13 лютого 2023 року.

Реєстрація вчителів математики та української мови і літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти, триватиме впродовж 1–11 серпня 2023 року.